ก่อนติดตั้ง CentOS6.6 เรามีดูวิธีเตรียม VirtualBox ให้พร้อมสำหรับทำเป็น VritualMachine กันได้เลยครับ

1. อันดับแรกให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Oracle VM VirtualBox เพื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน

    centos6-1-1

 

2. เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วให้คลิกปุ่ม  New

    centos6-1-2

 

3. ตั้งชื่อระบบปฏิบัติการที่ช่อง New เลือกชนิดระบบปฏิบัติการที่ช่อง Type เลือกเวอร์ชันระบบปฏิบัติการที่ช่อง Version ตามลำดับดังภาพด้านล่าง แล้วคลิกปุ่ม Next

    centos6-1-3

 

4. เลือกขนาดหน่วยความจำที่เราจะนำมาใช้กับ CentOS6.6 ซึ่งไม่ควรเลือกน้อยเกินไปควรเลือกอย่างน้อย 1 G ขึ้นไปหากเลือกหน่วยความจำน้อย เราอาจจะไม่สามารถติดตั้ง CentOS ด้วย X-Windows ได้ แต่ก็ควรคำนึงถึงหน่วยความจำหลักที่เหลืออยู่ด้วย ให้ดูง่ายๆเลยอย่าเลือกหน่วยความจำเกินขึดสีแดง เพราะถ้าเลือกหน่วยความจำมากเกินไป อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานไปเลยก็ได้ แล้วก็คลิกปุ่ม Next

    centos6-1-4

 

5. คลิกเลือกสร้าง virtual hard drive now แล้วคลิกปุ่ม Create

    centos6-1-5

 

6. ตรงนี้คลิกปุ่ม Next ได้เลยครับ

    centos6-1-6

 

7. ตรงนี้ก็คลิก Next ได้เลยครับ

    centos6-1-7

 

8. เลือกที่เก็บไฟล์ Virtual แล้วก็เลือกขนาด Harddisk ที่จะนำมาทำ VirtualMachine แล้วก็คลิกปุ่ม Create

    centos6-1-8 

 

9. เราก็จะได้ VirtualMachine CentOS6.6 ตามต้องการ จากนั้นก็คลิกปุ่ม Setting 

    centos6-1-9 

 

10. ที่แทบ General แสดงข้อมูลเบื้องต้นที่เรากำหนดไว้ 

    centos6-1-10 

 

11. ที่แทบ System คลิกปุ่ม Floppy ให้เครื่องหมายถูกหายไป เราสามารถปรับแต่งขนาดหน่วยความจำได้อีกครั้งที่แทบนี้

    centos6-1-11 

 

12. ที่แทบ Storage คลิก Empty แล้วคลิกเลือกไดรฟ์ DVD ที่เราใส่แผ่นติดตั้ง CentOS

    centos6-1-12 

 

13. ที่แทบ Audio คลิกให้เครื่องหมายถูกหายไป เพราะเครื่อง Server คงไม่จำเป็นต้องใช้แต่ท่านจะไม่เอาออกก็ได้

    centos6-1-13 

 

14. ที่แทบ Network คลิกแทบ Adapter1 คลิกช่อง
      Enable Networks Adapter ให้มีเครื่องหมายถูก
      Attached to:  เลือกเป็น Bridged Adapter
      Name:  คลิกเลือกการ์ดเน็กเวิร์กที่เราจะใช้
      Advanced  คลิกลูกศรสีฟ้า
      Adapter Type:  คลิกเลือก ...MT Desktop (82540EM)
      แทบ Network เป็นการเลือกว่าเราจะใช้การ์ดเน็ตเวิร์กใน VirtualMachine ของเรากี่ใบ หากเป็นการทำ Server เพื่อให้บริการเว็บในโรงเรียนหรือให้บริการ Authen ก็ควรตั้งค่า Adapter2 ด้วย ตั้งค่าเหมือน Adatper1 ทุกประการเพียงแต่เปลี่ยนการตั้งค่า ตรงรายการ Adapter Type จาก ...MT Desktop เป็น ...MT Server เท่านั้นเอง
      จากนั้นก็คลิกปุ่ม OK

    centos6-1-14 

 

15. เราก็จะได้ไฟล์ VirtualMachine ที่พร้อมใช้งานแล้ว ให้คลิกปุ่ม Start แล้วก็ดูเนื้อหาบทความต่อไปเรื่อง การติดตั้ง CentOS6.6 ได้เลยครับ

    centos6-2-1