บทความนี้จะอธิบายต่อเนื่องจากบทความเรื่องการใช้ VirtualBox เพราะการติดตั้ง CentOS และปรับแต่งจะใช้ VirtualBox ทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงครูกนนได้ทดลองติดตั้ง CentOS 6.6 และใช้งานเป็นเครื่องให้บริการ Web Server จริงโดยทำในเครื่อง IBM X3400
      ก่อนที่จะเริ่มติดตั้งขอแนะนำแผนผังการติดตั้งระบบที่ได้ทำไว้ก่อน เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้นำไปใช้งานกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของท่าน 

 

network1
ระบบเดิมที่ใช้ CentOS 5.5

network2
ระบบใหม่ที่ใช้ CentOS 6.6

      จากภาพด้านบน เป็นรูปแบบการต่อ Network แบบง่ายๆ มีข้อแตกต่างคือ ระบบเดิมใช้การ์ดแลน 2 ใบ เพราะเดิมได้ทำ เว็บโรงเรียนไว้ในเครื่อง Server จึงจำเป็นต้องใช้ใบแรกเป็น IP Web ใบที่สองเป็น IP Name Server แต่ในความเป็นจริงสามารถเซตให้การ์ดแลนใบเดียวเป็นได้ทั้ง IP Web และ IP Name Server ได้ในใบเดียวกัน
      ระบบใหม่ใช้ IP ใบเดียวเพราะเครื่อง Server ได้นำมาทำ e-learning ของโรงเรียนและของครู และไม่ได้จดทะเบียน Domain Name จึงไม่จำเป็นต้องทำ Name Server
      ในการเรียนรู้วิธีติดตั้งระบบ Web Server ด้วย CentOS 6.6 เราจะใช้การวางแผนทำงานแบบระบบใหม่คือใช้ IP เบอร์เดียว ซึ่งมีสิ่งที่เราต้องเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มติดตั้งระบบดังนี้
      1. วางแผนใช้ IP 
      2. แผ่นโปรแกรม CentOS6.6 ซึ่งในที่นี้จะใช้รุ่น 32 bit แต่ท่านสามารถดาวน์โหลดรุ่น 64 bit ได้จากเว็บด้านล่าง
 
          แผ่นที่ 1 ขนาดประมาณ 3.7 G ดาวน์โหลดได้ที่  http://mirror1.ku.ac.th/centos-cd-dvd/6/CentOS-6.6-i386-bin-DVD1.iso
          แผ่นที่ 2 ขนาดประมาณ 0.9 G ดาวน์โหลดได้ที่  http://mirror1.ku.ac.th/centos-cd-dvd/6/CentOS-6.6-i386-bin-DVD2.iso
      สำหรับรุ่น 64 bit ดาวน์โหลดได้จาก
          แผ่นที่ 1 ขนาดประมาณ 4.3 G ดาวน์โหลดได้ที่  http://mirror1.ku.ac.th/centos-cd-dvd/6/CentOS-6.6-x86_64-bin-DVD1.iso
          แผ่นที่ 2 ขนาดประมาณ 1.2 G ดาวน์โหลดได้ที่  http://mirror1.ku.ac.th/centos-cd-dvd/6/CentOS-6.6-x86_64-bin-DVD2.iso
      เมื่อได้แผ่นติดตั้งมาแล้วก็เขียนลงแผ่น DVD ให้เรียบร้อย
      3. โปรแกรม SSH ใช้ Remote Server ดาวน์โหลดที่ http://www.cc.kmutt.ac.th/download/SSHSecureShellClient-3.2.9.exe

      ในการติดตั้ง CentOS 6.6 เพื่อทำ Web Server เราจะติดตั้ง Packages ทึ่จำเป็นสำหรับการทำ Web Server
      1. Apache
      2. PHP
      3. MySQL
      4. FTP
      เนื้อหาการติดตั้งจะทยอยนำขึ้นเว็บเรื่อยๆ ครับ... :)