• เคยพบปัญหาที่ว่าสร้างบทความแล้วแสดงผลไม่ถูกต้อง เช่น ตารางกำหนดขนาดความกว้างเป็น 100% แต่แสดงผลจริง
  • กลับบีบตารางให้แคบพอดีกับภาพที่ใส่ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการ คัดลอก Code HTML ในบทความที่แสดงผลได้ถูกต้อง
  • มาแปะใน Notepad แล้วแก้ไข จากนั้นก็คัดลอกไปวางคืนในบทความที่มีปัญหา แค่นี้ก็แก้ปัญหาได้แล้ว และบทความ
  • ที่แก้ไขให้สมบูรณ์แล้วก็จะเป็นต้นแบบให้บทความอื่นๆ ต่อไป