• ใช้ Direct Admin ให้เข้าไปที่ File Manager ดูที่โฟลเดอร์ที่มีปัญหา ถ้ามี link Reset Owner และ Recursively
  • ให้คลิกตรงนี้เพื่อแก้ปัญหาโดยที่กด Reset Owner ระบบจะแก้แค่โฟลเดอร์ที่เห็น แต่ถ้ากด Recursively ระบบจะแก้ทุกไฟล์
  • และ subdirectories ที่อยู่ภายใต้ directory ที่เรากดด้วย เมื่อทำเสร็จก็จะใช้ Filezilla Upload ได้ตามปกติ