เมื่อเราสร้าง Google Form แล้วอยากนำมาแสดงใน Joomla  มีวิธีง่ายๆ ดังนี้

1.  สร้าง  Google Form  แล้วคัดลอกลิ้งที่เป็น  <iframe>...</iframe>

2.  สร้างบทความใหม่ใน Google Form  แล้วคลิกปุ่ม  <>  ในเครื่องมือแก้ไขข้อความ

3.  วางลิ้ง  <iframe>...</iframe>  ลงไป  เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย  ดูตัวอย่างด้านล่าง