เคยพบปัญหาแบบนี้ไหม Joomla แสดงข้อมูล เนื้อหา โมดูล ซ้ำกันในหน้าแรก ประมาณภาพด้านล่าง

Joomla1       Joomla3

 

หากเคยพบปัญหานี้มีวิธีแก้ไขดังนี้

1. ปัญหานี้เกิดจากการที่ mainmenu ถูกตั้งค่าเป็นการแสดงผลแบบอื่นที่ไม่ใช่ หน้าหลัก ให้คลิกไปที่ เมนู เลือก main menu คลิก หน้าแรก 

Joomla2

 

2. ดูที่รายการ ชนิดของเมนู จะเห็นว่าเป็นแบบ หมวดหมู่ แสดงแบบ บล็อค ถ้าเลือกในลักษณะนี้ Joomla จะไปดึงหมวดหมู่ main menu ทั้งหมดมาแสดงในหน้าแรก

Joomla5

 3. ให้แก้ไข ชนิดของเมนู เป็น เนื้อหา เนื้อหาเด่น

 

Joomla2