• วันนึงเครื่อง server สุดที่รักของเราต้องโดนอะไรก็ตามที่ทำให้มันทำงานไม่ปกติ คงจะเป็นการดี
 • ถ้าเราได้สำรองข้อมูลไว้บ้างเมือเกิดปัญหาก็ใส่ข้อมูลคืนเข้าไปก็จะง่ายกว่าเราไปทำเว็บใหม่เลย
 • ลองมาดูวิธี backup joomla แบบง่ายๆกันดีกว่า
 • 1. ใช้คำสั่ง zip html ด้วยคำสั่ง
       cd /var/www/
       tar  -zcvf  /home/joomla.tar.gz   home    #เป็นการ zip โฟลเดอร์ html ไปไว้ที่ /home ชื่อว่า joomla.tar.gz
 • 2. ย้ายไฟล์ zip ไปไว้ที่เครื่อง pc
 • 3. ใช้คำสั่ง dump ฐานข้อมูลออกมาด้วคำสั่ง
       mysqldump -u root -p joomla > joomla.sql      #joomla คือฐานข้อมูลที่เราต้องการ backup 
 •      และบันทึกไว้ไน file  joomla.sql
 • 4. ย้าย joomla.sql มาไว้ที่เครื่อง server จำลอง
 • วิธีคืนค่าไฟล์ backup
 • 1. แตกไฟล์ joomla.tar.gz แล้วย้ายทั้งหมดไปที่ /var/www/ ของเครื่อง Server ที่เราแก้ไขแล้ว
 • 2. ใช้ phpMyAdmin  Import ไฟล์ joomla.sql กลับคืน
 • 3. แก้ไขไฟล์ /var/www/html/configuration.php โดยแก้ไข  password  ฐานข้อมุล mysql ให้ตรงกับที่ใช้งาน
 •     นี่ก็เป็นวิธีง่ายๆ ที่เราสามารถ backup web ของเราไว้ได้