• ค้นหาใน / และโฟลเดอร์ต่างๆ ว่ามีไฟล์น่าสงสัยหรือเปล่า เช่น
  ใน /images/stories/ น่าจะมีเฉพาะไฟล์ภาพ กับไฟล์ index.html
  แต่ถ้ามีไฟล์อื่น (ที่เคยพบคือไฟล์ story.php กับ .cache_q4ubjq
  ก็ลบทิ้งซะ ให้ตรวจสอบทุกที่ใน joomla เจอแปลกๆ ก็ลบไปเลย
  แล้วก็ไฟล์ .htaccess ด้วยลบไปเลยไม่รู้จะมี่ไว้ทำไม
  จากนั้นก็ไปยืนยันความปลอดภัยกับ google ที่เว็บไซต์
  www.google.com/webmasters/tools