วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 ไฟดับช่วงบ่าย ทำให้ Server Authen ดับไปด้วยแบบไม่ได้สั่ง Shutdown 

เมื่อเปิดเครื่องอีกวันหนึ่ง user หลายคนเข้าใช้งานไม่ได้ ระบบจะแจ้งว่ามีชื่อผู้ใช้นี้ค้างในระบบ ให้แก้ปัญหา

ด้วยการลบข้อมูลในตาราง radact กับ radpostauth ทิ้งไป แค่นี้ user ก็จะใช้งานได้ตามปกติ