จากปัญหาที่เคยพบเรื่อง

ไฟตก การ์ดแลนเสียหาย Router reset ตัวเองแจก IP หัว RJ-45 มีปัญหา เน็ตใช้ไม่ได้ ล่มสนิท
หลังจากแก้ไขจนระบบใช้งานได้แต่พอใช้ไปสักพักก็มี Error ปรากฏขึ้นมาบ่อยมาก
คือ เข้าเว็บสักครู่ จะเข้าไม่ได้เลยสักเว็บ ต้อง Refresh Browser หลายรอบจึงจะเข้าได้หรือต้องปิด Browser
แล้วเปิดใหม่จึงจะเข้าใช้งานได้แต่เข้าได้สักครู่ก็ไม่สามารถเข้าเว็บอื่นๆได้อีก
ทีแรกก็คิดว่า Ram เสีย แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนทดลองแก้ปัญหาโดยค้นจาก Google แล้วแก้ไข


1. ลบข้อมูลใน table radacct radposthauthen ทิ้งหมด

2. ลบ Cache Squid ทิ้ง

3. ปรับขนาด Cache ใน Squid ใหม่ก็แก้ไขไม่ได้สุดท้ายลอง


    #  เปลี่ยนการ์ดแลน 2 ใบ

    #  เช็ค Squid พบว่าไม่ Run จึงติดตั้ง Authen แล้ว Restore ใหม่อาการที่เกิดขึ้น
        ก็ไม่เกิดขึ้นอีก สงสัยว่า Squid มีปัญหา ส่วนการ์ดแลนจะมีปัญหาหรือเปล่าก็ไม่รู้
        แต่เปลี่ยนแล้วก็สบายใจเพราะไม่รู้ว่าจากปัญหาเก่าที่ไฟตกบ่อย แล้วการ์ดแลน
        eth0 เสียไป 1 ใบ การ์ดแลน eth1 จะมีปัญหาด้วยหรือเปล่าจึงตัดสินใจเปลี่ยน
        การ์ดแลนทั้งสองใบไปเลย