เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องได้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสไว้เช่น NOD32 ซึ่งโปรแกรมป้องกันไวรัสมีการป้องกัน DNS ไว้ทำให้ไม่สามารถเปิดเว็บไซต์ได้ ดังนั้นควรปิดโหมดป้องกันไว้ชั่วคราวก่อนก็จะทำให้สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ตามปกติ
    หากท่านเป็นผู้ดูแลระบบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาก็เปลี่ยน DNS ที่แจกให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จากที่ครูกนนได้พบปัญหามาก็คือได้ตั้งค่า DNS ที่แจกให้เครื่องลูกข่ายเป็น 8.8.8.8 กับ 8.8.4.4 จะมีปัญหากับเครื่อง Windows ที่ติดตั้ง NOD32 ไม่สามารถเปิดเข้าเว็บไซต์ได้ ต้องปิดโหมดป้องกันของโปรแกรม NOD32 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก่อน แต่พอเปลี่ยน DNS เป็นตัวอื่นเครื่องลูกข่ายที่มีปัญหาก็ไม่ต้องทำอะไรเลย สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ตามปกติ