แก้ปัญหาตารางข้อมูล radacct เสียหาย

      เมื่อเกิดการเสียหารของตารางข้อมูล radacct เวลาเราเข้าไปดูข้อมูลด้วย phpMyAdmin แล้วพบปัญหา
คล้ายภาพต้วอย่างด้านล่าง

1. เมื่อเข้าไปดูข้อมูล User Online ไม่สามารถดูได้

     repairradacct1

 

2. เมื่อเข้าไปดูข้อมูลในตารางข้อมูล radacct ด้วย phpMyAdmin ก็พบหน้าจอคล้ายภาพตัวอย่างด้านล่าง

    repairradacct2

      มีวิธีแก้ไขง่ายๆครับ คลิกอ่านได้เลยที่บทความนี้  วิธีซ่อมแซมตารางข้อมูลที่เสียหาย

.................................................................................................................................

      หลังจากซ่อมแซมฐานข้อมูลแล้วเมื่อเรา Restart เครื่องเรียบร้อยและกลับไปดูข้อมูลในข้อ 1 และ 2 อีกครั้งก็ได้ผลลัพธ์ใหม่ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

3. User Online แสดงผลตามปกติ

    repairradacct3

 

4. ข้อมูลในตาราง radacct ดูได้ตามปกติ

    repairradacct4