เวลาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น  หน้าจอเป็นหน้าจอดำๆ ไม่มีข้อความใดๆ ขึ้นมาให้ชื่นใจเลย ลองปิดเครื่อง เปิดฝาเคส แล้วถอดแรมออกมาถูด้วยางลบดินสอถูบริเวณลายปริ้นท์ทั้งสองด้านแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ ใช้ยางลบดินสอนะครับไม่ควรใช้ยางลบปากกาเพราะยางลบปากกาจะแข็งกว่ายางลบดินสออาจทำให้เกิดความเสียหายกับลายปริ้นท์ได้ จากนั้นก็ลองถอดสายสัญญาณของ ฮาร์ดดิสก์แล้วเสียบเข้าไปใหม่ แล้วก็ทดลองเปิดเครื่องใหม่ก็จะติดใช้งานได้ครับ ถ้าอุปกรณ์อื่นไม่มีปัญหาอะไร

ram copy