1. ตัวอย่างการเลือกขอบเขตบันทึกวิดีโอ ถ้าเราคลิกปุ่ม Record สีแดง หรือกดคีย์ลัดในการบันทึกวิดีโอ เส้นสีเขียวจะกลายเป็นสีแดง แล้วโปรแกรม oCam จะบันทึกวิดีโอทันที สำหรับการบันทึกภาพนิ่งก็ทำแบบเดียวกัน

      oCam13

2. เมื่อบันทึกเสร็จแล้วเรากดปุ่ม Record สีแดง หรือกด คีย์ลัด อีกครั้งจะเป็นการหยุดบันทึกวิดีโอ ให้เราคลิกปุ่ม Open เพื่อเปิดโฟลเดอร์ที่บันทึกไฟล์วิดีโอ

      oCam14