ดูเหมือนจะได้ DNS จาก Router มาเลยไม่สามารถกำหนด DNS ได้เองในหน้า Web Config ของ ClearOS

แบบนี้ก็แสดงว่าถ้าเราต้องการกำหนด DNS เองก็ต้อง Fix IP ให้ eth0