1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง yum install -y vsftpd 

2. รอสักครู่ เมื่อติดตั้งเสร็จก็ใช้คำสั่ง rpm -q vsftpd เพื่อดูเวอร์ชันของ vsftpd

3. รีสตาร์ท apache ด้วยคำสั่ง systemctl restart httpd
4. สั่งให้ vsftpd ทำงานด้วยคำสั่ง systemctl start vsftpd และสั่งให้ vsftpd ทำงานทุกครั้งที่เปิดเครื่องด้วยคำสั่ง systemctl enable vsftpd
5. ทดสอบเข้าเว็บ ftp://192.168.1.2 ก็จะเห็นรายละเอียดของ ftp